Insurance

Raddix se perspektief rakende die debat ten gunste of teen die uitneem van Kredietlewensversekering (Deel 4)

Met finansiële beplanning is dit Raddix se posisie dat elke boer se posisie waarskynlik verskil van sy/haar buurman en dat advies in hierdie geval direk gekoppel is aan ‘n behoorlike finansiële ontleding waarna gepaste aanbevelings gedoen kan word.  Vanuit ‘n algemene perspektief is die volgende faktore belangrik vir oorweging deur die boer en die finansiële […]

Read more

Moet ek Kredietlewens uitneem of ‘n hele Lewenspolis sedeer aan die Finansierder (Deel 3)

Die argument ten gunste van kredietlewensversekering (KLV)   In Raddix se kontak met boere en finansiële adviseurs in die landbousektor is die onderwerp van kredietlewensversekering (KLV) ‘n onderwerp wat druk bespreek word en ons poog deur hierdie artikel om die verskillende perspektiewe oor die onderwerp kripties weer te gee.   Die argument ten gunste van […]

Read more

Moet ek Kredietlewens uitneem of ‘n hele Lewenspolis sedeer aan die Finansierder (Deel 2)

Wat is in baie gevalle die finansiële adviseur se siening?   In Raddix se kontak met boere en finansiële adviseurs in die landbousektor is die onderwerp van kredietlewensversekering (KLV) ‘n onderwerp wat druk bespreek word en ons poog deur hierdie artikel om die verskillende perspektiewe oor die onderwerp kripties weer te gee.   Weens die […]

Read more

Is daar plek vir kredietlewensversekering in die Landbousektor (Deel 1)

‘n Onlangse verslag wat deur www.farmingportal.co.za gepubliseer is, berig dat die gemiddelde boer in Suid-Afrika 62 jaar oud is.  Dieselfde verslag dui ook aan dat die aantal boere verminder het van 128,000 kommersiële boere in die 1980’s na sowat 30,000 boere in 2014.   In Januarie 2016 het Fin24 geskryf dat boere die hoogste skuldvlakke […]

Read more

Credit Life Assurance – A Reality Check

A recent report published by www.farmingportal.co.za reported that the average South African farmer is 62 years old. The same report indicated that the number of farmers declined from about 128,000 commercial farmers in the 1980’s to about 30,000 farmers in 2014. In January 2016 Fin24 reported that farmers have their highest-ever debt of more than […]

Read more

Car Insurance Claim

It won’t be your job to actually process the car insurance claim when the time comes, but it is definitely in your best interest to know as much as you can about the process in order to make it go as smoothly as possible. Even if you have already been involved in a car accident, […]

Read more

Short Term Insurance

The Basics Short term insurance is an agreement between a policy holder and an insurer. This agreement is binding for a limited amount of time or is flexible according to the individual circumstances. You are able to insure your car, your property, your household possessions on a short term basis. How it Works The amount […]

Read more

Sign up for our Newsletter

© Raddix Group (Pty) Ltd is the holding company of its subsidiaries. Raddix Wealth (Pty) Ltd, FSP no: 44458 Raddix Life (Pty) Ltd, FSP no: 44747 | National Risk Specialist (Pty) Ltd, FSP no: 43832