Articles

Scroll down to view all the Raddix articles

How do you know if the website you’re using is safe/secure?

“Well,” you might say, “a technology inclined person I know specifically told me to always look for the green lock while entering login details or credit card information on a website. So that must mean it’s secure.” This answer is almost correct, but there is another lesser known step you need to take to be […]

Read more

Raddix se perspektief rakende die debat ten gunste of teen die uitneem van Kredietlewensversekering (Deel 4)

Met finansiële beplanning is dit Raddix se posisie dat elke boer se posisie waarskynlik verskil van sy/haar buurman en dat advies in hierdie geval direk gekoppel is aan ‘n behoorlike finansiële ontleding waarna gepaste aanbevelings gedoen kan word.  Vanuit ‘n algemene perspektief is die volgende faktore belangrik vir oorweging deur die boer en die finansiële […]

Read more

Moet ek Kredietlewens uitneem of ‘n hele Lewenspolis sedeer aan die Finansierder (Deel 3)

Die argument ten gunste van kredietlewensversekering (KLV)   In Raddix se kontak met boere en finansiële adviseurs in die landbousektor is die onderwerp van kredietlewensversekering (KLV) ‘n onderwerp wat druk bespreek word en ons poog deur hierdie artikel om die verskillende perspektiewe oor die onderwerp kripties weer te gee.   Die argument ten gunste van […]

Read more

Moet ek Kredietlewens uitneem of ‘n hele Lewenspolis sedeer aan die Finansierder (Deel 2)

Wat is in baie gevalle die finansiële adviseur se siening?   In Raddix se kontak met boere en finansiële adviseurs in die landbousektor is die onderwerp van kredietlewensversekering (KLV) ‘n onderwerp wat druk bespreek word en ons poog deur hierdie artikel om die verskillende perspektiewe oor die onderwerp kripties weer te gee.   Weens die […]

Read more

Is daar plek vir kredietlewensversekering in die Landbousektor (Deel 1)

‘n Onlangse verslag wat deur www.farmingportal.co.za gepubliseer is, berig dat die gemiddelde boer in Suid-Afrika 62 jaar oud is.  Dieselfde verslag dui ook aan dat die aantal boere verminder het van 128,000 kommersiële boere in die 1980’s na sowat 30,000 boere in 2014.   In Januarie 2016 het Fin24 geskryf dat boere die hoogste skuldvlakke […]

Read more

Sign up for our Newsletter

© Raddix Group (Pty) Ltd is the holding company of its subsidiaries. Raddix Wealth (Pty) Ltd, FSP no: 44458 Raddix Life (Pty) Ltd, FSP no: 44747 | National Risk Specialist (Pty) Ltd, FSP no: 43832