Raddix se perspektief rakende die debat ten gunste of teen die uitneem van Kredietlewensversekering (Deel 4)

Met finansiële beplanning is dit Raddix se posisie dat elke boer se posisie waarskynlik verskil van sy/haar buurman en dat advies in hierdie geval direk gekoppel is aan ‘n behoorlike finansiële ontleding waarna gepaste aanbevelings gedoen kan word.  Vanuit ‘n algemene perspektief is die volgende faktore belangrik vir oorweging deur die boer en die finansiële adviseur:

 

  1. Daar is ruimte vir beide produkte in die portefeulje. Die ideaal indien die produsent gesond is, is om ‘n hele lewensproduk te sedeer aan die finansierder vir ‘n vaste randwaarde en die fluktuasie in uitstaande finansieringsaldo’s na aankope van insetmiddele te finansier met die KLV produk.  Die tariewe van die nuwe KLV produk van Raddix moet dus vergelyk word met dekking wat algemeen in die mark bekom word op ‘n hele lewensproduk;
  2. Skei die boedelbeplanning totaal van die KLV en hou in gedagte dat KLV se doel is om uitstaande skuld te delg. Dit gebeur soms dat boere ‘n hele lewensproduk wat uitgeneem is om vir boedelbelasting voorsiening maak, sedeer aan die finansierder om uitstaande skuld te delg en dan sy/haar boedelbeplanning totaal omver gooi;
  3. Maak voorsiening vir opvolgbeplanning in die boerdery en hou ook kontantvloei in gedagte na die ouderdom van 70. ‘n Hele lewensproduk moet vir die lewensduur van die boer betaal word en premies verhoog normaalweg jaarliks. Sal jou kontantvloei die druk kan hanteer waar lewensversekering op sy duurste is na ouderdom 70?
  4. Herbesin oor die nuwe tariewe van KLV wat Raddix bied en bekom professionele advies rakende bestaande lewenspolisse wat sedeer is vir die doel van aflossing van skuld by die landboumaatskappy ten tye van dood.

 

Raddix se finansiële beplanningsafdeling is beskikbaar om jou by te staan om die regte besluit te neem wat sal pas by jou unieke risikoprofiel.

0 thoughts on "Raddix se perspektief rakende die debat ten gunste of teen die uitneem van Kredietlewensversekering (Deel 4)"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign up for our Newsletter

© Raddix Group (Pty) Ltd is the holding company of its subsidiaries. Raddix Wealth (Pty) Ltd, FSP no: 44458 Raddix Life (Pty) Ltd, FSP no: 44747 | National Risk Specialist (Pty) Ltd, FSP no: 43832