Moet ek Kredietlewens uitneem of ‘n hele Lewenspolis sedeer aan die Finansierder (Deel 3)

Die argument ten gunste van kredietlewensversekering (KLV)

 

In Raddix se kontak met boere en finansiële adviseurs in die landbousektor is die onderwerp van kredietlewensversekering (KLV) ‘n onderwerp wat druk bespreek word en ons poog deur hierdie artikel om die verskillende perspektiewe oor die onderwerp kripties weer te gee.

 

Die argument ten gunste van die uitneem van KLV is as volg:

 

  1. Die doel van KLV is om uitstaande skuld af te los ten tye van die afsterwe van die boer. Die doel van ‘n hele lewenspolis is normaalweg om kontant beskikbaar te stel vir begunstigdes by die afsterwe van die boer.  Hierdie begunstigdes kan sakevennote, gesinslede, likiditeit in ‘n boedel te verseker, ens.  Die doel van beide produkte verskil dus wesentlik.
  2. Landbou is siklies van aard en uitstaande skuld wissel letterlik op ‘n daaglikse basis waar insetmiddele aangekoop word en nadat daar geoes is, word skuld weer gedelg. Dit beteken dus ook dat premies wat op die laaste dag van elke maand bereken word, letterlik sal verskil op ‘n maand-tot-maand basis.  ‘n Hele lewenspolis het vaste premieverhogings wat jaarliks geld, of gelykblywende premies, maar die premies daal nooit in lyn met ‘n maandelikse wisselende uitstaande saldo nie.
  3. Daar is geen mediese onderskrywing in KLV nie (bestaande kondisies moet egter verklaar word en die versekeraar mag dekking weier). Dekking word gebied tot op ‘n vlak van R8 miljoen teen ‘n standaardtarief.  Met ‘n hele lewensversekeringspolis word die polis individueel onderskryf en kan die versekeraar dekking weier of premies beduidend verhoog indien die gesondheidstoestand van die produsent nie gunstig is nie.
  4. KLV staak normaalweg op ouderdom 70. Die veronderstelling is dat die boer op daardie ouerdom reeds opvolgbeplanning in plek het wat die finansieringsrisiko begin oordra na ‘n opvolger in die boerdery wat jonger as 70 jaar is.

 

Deel 4 volg…

0 thoughts on "Moet ek Kredietlewens uitneem of ‘n hele Lewenspolis sedeer aan die Finansierder (Deel 3)"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign up for our Newsletter

© Raddix Group (Pty) Ltd is the holding company of its subsidiaries. Raddix Wealth (Pty) Ltd, FSP no: 44458 Raddix Life (Pty) Ltd, FSP no: 44747 | National Risk Specialist (Pty) Ltd, FSP no: 43832