Moet ek Kredietlewens uitneem of ‘n hele Lewenspolis sedeer aan die Finansierder (Deel 2)

Wat is in baie gevalle die finansiële adviseur se siening?

 

In Raddix se kontak met boere en finansiële adviseurs in die landbousektor is die onderwerp van kredietlewensversekering (KLV) ‘n onderwerp wat druk bespreek word en ons poog deur hierdie artikel om die verskillende perspektiewe oor die onderwerp kripties weer te gee.

 

Weens die feit dat KLV ‘n nisproduk is en adviseurs nie formeel opgelei word in KLV nie, is die verwysingsraamwerk van die adviseur in baie gevalle die bekende omgewing (lewensprodukte wat lewenslank geld).

 

Adviseurs se argument neig daarna om KLV produkte te vervang met hele lewensprodukte.  Die argument is gebaseer op twee pilare:

 

  1. Lewensversekering kan goedkoper wees as KLV weens die feit dat elke produsent individueel onderskryf word en indien die persoon gesond is, is die waarskynlikheid dat ‘n beter tarief gebied kan word, wesentlik;
  2. KLV staak normaalweg op ouderdom 70 en die argument is dat “indien die boer langer leef as ouderdom 70 het hy/sy premies betaal vir lewensversekering wat dan verbeur word”. Die hele lewensproduk sal uitbetaal solank premies in stand gehou word, selfs nadat die boer ouderdom 70 bereik het;

 

‘n Derde argument wat meer indirek genoem word is die feit dat KLV ‘n groepsproduk is wat ‘n totale groep onderskryf en dat die adviseur geen vergoeding ontvang indien die kliënt geadviseer word om die bestaande produk te handhaaf nie.  In die geval waar ‘n nuwe produk uitgeneem word is vergoeding aan die adviseur in terme van kommissie wel betaalbaar.

 

Deel 3 volg…

Deel 1

0 thoughts on "Moet ek Kredietlewens uitneem of ‘n hele Lewenspolis sedeer aan die Finansierder (Deel 2)"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign up for our Newsletter

© Raddix Group (Pty) Ltd is the holding company of its subsidiaries. Raddix Wealth (Pty) Ltd, FSP no: 44458 Raddix Life (Pty) Ltd, FSP no: 44747 | National Risk Specialist (Pty) Ltd, FSP no: 43832