Is daar plek vir kredietlewensversekering in die Landbousektor (Deel 1)

‘n Onlangse verslag wat deur www.farmingportal.co.za gepubliseer is, berig dat die gemiddelde boer in Suid-Afrika 62 jaar oud is.  Dieselfde verslag dui ook aan dat die aantal boere verminder het van 128,000 kommersiële boere in die 1980’s na sowat 30,000 boere in 2014.

 

In Januarie 2016 het Fin24 geskryf dat boere die hoogste skuldvlakke ooit van R125bn by Suid-Afrikaanse banke gehad het ten tye van die droogte.  Hierdie droogte se impak op kontantvloei van ons produsente is steeds nie gebreek nie, ten spyte van goeie reën wat onlangs aangeteken is.

 

In a scenario waar die gemiddelde ouderdom van produsente hoog is en ons boere se skuldvlakke op rekordvlakke verkeer, is dit verstommend dat die opneem van kredietlewensversekering onder kommersiële boere betekenisvol gedaal het.  Raddix het hierdie realiteit deeglik ondersoek en dit is duidelik dat die persepsie bestaan dat kredietlewensversekering baie duur is.

 

Raddix loods ‘n nuwe kredietlewensversekeringsproduk in samewerking met Landbank Versekeringsmaatskappy op 1 April 2017 vir Suidwesfin (krediet divisie van Suidwes Landbou).  Hierdie produk daag die persepsie uit dat kredietlewensversekering baie duur is en daarom word hele lewe versekeringsprodukte sedeer aan die finansierder as deel van die sekuriteit wat verskaf word in die geval van ontydige afsterwe van die produsent om uitstaande skuld by die bank of landboumaatskappy te delg.

 

Raddix sal in hierdie rubriek meer detail gee oor die faktore wat oorweeg moet word om ‘n kredietlewensversekeringsproduk te vergelyk met ‘n hele lewensproduk om bystand te verleen aan produsente om die korrekte besluite te neem in samewerking met hul adviseurs rakende die korrekte voertuig om die risiko by dood om skuldvlakke te delg, te verseker.

 

Deel 2 volg…

0 thoughts on "Is daar plek vir kredietlewensversekering in die Landbousektor (Deel 1)"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign up for our Newsletter

© Raddix Group (Pty) Ltd is the holding company of its subsidiaries. Raddix Wealth (Pty) Ltd, FSP no: 44458 Raddix Life (Pty) Ltd, FSP no: 44747 | National Risk Specialist (Pty) Ltd, FSP no: 43832